เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Labelรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 -มีโอทีทุกวัน -ป้อนข้อมูลสั่งทำ Label ตามใบสั่งงาน -งานอื่นๆทั่วๆไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 10,000
14 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 (มีโอทีทุกวัน) -ทำเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการส่งออก -ประสานงานกับสายเรือและฝ่ายขนส่ง -ติดตามงานให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับฝ่ายคลังสิน...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000+
14 ธ.ค. 61
3 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -ขับรถกระบะส่งสินค้า/วัตถุดิบ -งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ มีโอที
14 ธ.ค. 61
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) -สามารถทำงานกะกลางคืนได้ -ควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมด (งานฉีดยาง+ตัดแต่งชิ้นงาน) -วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -ทำรายงานสรุปผลการทำงานเพื่อชี้แจงในที่ประชุม

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
14 ธ.ค. 61
5 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -จัดทำเอกสารและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร -จัดตารางนัดหมายทั้งภายในและภายนอก -จดบันทึกและสรุปร...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 16,000+
14 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ