JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Labelรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 -มีโอทีทุกวัน -ป้อนข้อมูลสั่งทำ Label ตามใบสั่งงาน -งานอื่นๆทั่วๆไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 10,000
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00-17:00 (มีโอทีทุกวัน) -ทำเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการส่งออก -ประสานงานกับสายเรือและฝ่ายขนส่ง -ติดตามงานให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับฝ่ายคลังสิน...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000+
26 เม.ย. 62
3 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -ขับรถกระบะส่งสินค้า/วัตถุดิบ -งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ มีโอที
26 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 8.00-17.00 น. -ตรวจสอบดูแล ประสานงาน เอกสารใบสั่งงาน ภายในโรงงาน -ลงข้อมูล เก็บประวัติ ติดตามงานภายในโรงงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
26 เม.ย. 62
5 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -จัดทำเอกสารและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร -จัดตารางนัดหมายทั้งภายในและภายนอก -จดบันทึกและสรุปร...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 16,000+
26 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ