JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative
ขายสินค้าของบริษัทฯ เข้าพบลูกค้า รายการการทำงานต่างๆ

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถรับ-ส่งสินค้า ช่วยงานอื่นๆ ในแผนกจัดส่ง

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ