JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design (เจ้าหน้าที่ศิลป์)
• ออกแบบสื่อสนับสนุนด้านการตลาดเช่นBackdrop/Counter/Banner/PPboard/Leaflet/Brochure/วารสาร/สิ่งพิมพ์/โฆษณาประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย • ออกแบบ และ จัดวาง ฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐาน • อ...

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
12 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายรับสมัครด่วน !
**จัดทำแปลงทดลองเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงช่วยงานจัดประชุมและให้ความรู้เกษตรกร

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000
12 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ