JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
1.ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัท ( เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน - อาคารชุด , กฎหมายแรงงาน , เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ ) 2.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . Senior web programer
1.Design. / Create / Maintenance. Web site 2. มีประสบการณ์ 1- 3 ปี ด้าน E-Commerce 3. รับทั้ง. Full time / Part time สามารถทำงานที่ไหน ก็ได้ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ งาน 5. ซื่อสัตย์ ขยัน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
3 . Project Sale executive
- เสนอขาย สินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กับลูกค้า โครงการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทำยอดขาย ให้ได้ เป้าหมาย ที่รับผิดชอบ - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อ...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เงินเดือน ค่ารถ ค่า commission
24 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมน / ช่าง ประกอบ /ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ประกอบ / ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ได้ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า - ดูงานโครงสร้าง ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมประตู - หน้าต่าง - ควบคุมผู้รับเหมาและช่างติดตั้งให้ดำเน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายจักซื้อ / เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อ เส้นอลูมิเนียม กระจกและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี 2. วางแผนสั่งซื้อ สินค้า ล่วงหน้า

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
6 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ