JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานภูมิทัศน์ / โฟร์แมน
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกทีม 3. จัดทำรายงานประจำวัน 4. ติดต่อประสานกับหน้างานของแต่ละโครงการ 5. ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
2 . วิศวกร / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารแ...

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
3 . Draftman ( เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)
1.เขียนแบบงานระบบโปรแกรม AUTO CAD 2.ควบคุมการทำงานตามขั้นตอน ระบบการบริหารโครงการออกแบบ ก่อสร้าง หรือการควบคุมงานของบริษัทฯให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 3.ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายออกแบบที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
13 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000+
13 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ