เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior programmer
- เขียนโปรแกรมพัฒนาเว็ป ตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการส่งงานให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ Develop : Website, Web Application Language : HTML, PHP...

บริษัท เอ้ก ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ