JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Planning Staff (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Job Order ในระบบ 2.จัดเตรียม Job Order จากระบบ ลงสู่ Line การผลิต 3.จัดทำเอกสารยอมรับให้ผลิตได้ (ในกรณีที่พบความผิดพลา...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
2 . Accounting Assistant Chief (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1. รับชำระจากลูกค้า 2. นำฝากธนาคาร รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ (Job Detail) 1. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสาร ,นัดรับเช็ค 2. ตรวจดูเ...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . IT Officer (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1. ดำเนินการติดตั้งซอฟท์แวร์-ฮาร์ดแวร์ให้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ใช้ 2. ซ่อมบำรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบโทรศั...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
4 . Maintenance staff "electrician" (Amata city chonburi Factory)รับสมัครด่วน !
•การแก้ไขกรณีเครื่องจักรชำรุด และการตรวจสอบเครื่องจักรตามระยะเวลา •การซ่อมบำรุง DIE •การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีฉุกเฉิน สถานที่ปฎิบัติงาน •สาขาอมตะนคร 700/508 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ...

Bangkok coil center limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ