เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมรถบรรทุก
รับรถที่เข้ามาซ่อม , ซ่อมรถและปฏิบัติงานตามหัวหน้าช่าง

บริษัท เจเอเอส ทรานส์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ