JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ออกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย 2. ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และเก็บบันทึกเข้าแฟ้ม 3. สรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย และ ทำรายงาน 4. รวบรวมเอกสาร ...

บริษัท เงินทองมั่งมี จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
12 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ตอบแชตลูกค้า ทางไลน์ เฟสบุค ชอปปี้ และแพลตฟอร์มออน์ไลน์อื่นๆ 2. ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 3. คิดโปรแกรมส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด 4. สรุปออเดอร์ ประสานงานกับฝ่ายแพ็คสินค้า และขน...

บริษัท เงินทองมั่งมี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
12 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ