JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
- เตรียมเอกสารการทำจ่าย และส่งหลักฐานการชำระเงิน - ตามใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีทั่วไป - จัดทำเอกสารทางบัญชีทั่วไป - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย - รวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงา...

Smart Dream Holidays Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 14,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ