เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Import-Export
1.จัดทำเอกสาร นำเข้า-ส่งออก 2.ประสานงานกับ Shipping สายเรือ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกสินค้า 3.ติดตามชิปเม้นท์การนำเข้า และส่งออกสินค้า และวัตถุดิบ 4.จัดทำเอกสารธุรกรรมทางธนาคารเกี่ยวก...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
16 ม.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานในบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน - ควบคุมดูและระบบไฟฟ้า ในสำนักงานทั้งหมด - จัดทำแผนการตรวจเช็ค แผนPreventive Maintenance...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้า ประมาณ 1,500 SKU / 2,000 location พื้นที่ 2,500 ตร.ม./ระบบSELECTIVE RACKING SYSTEM พนักงานประมาณ7- 10คน ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด 2.บริหารจัดการ การจัดส่งสินค้าและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ