เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
1.) จัดทำฝึกอบรมผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 2.) ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ สำนักงานต่างๆ 3.) ดูแลระบบเครือข่าย Computer ในสำนักงานทั้งหมด ( LAN,E-Mai...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
14 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อโซเซียล Facebook,Line 2.มีความรู้ ความสามารถ งานออกแบบ ตกแต่งรูปภาพ ตัดต่อVDO 3.ส่งเสริมการตลาด ด้านกิจกรรมต่างๆ การอบรม

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
3 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานในบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตามมาตรฐาน - ควบคุมดูและระบบไฟฟ้า ในสำนักงานทั้งหมด - จัดทำแผนการตรวจเช็ค แผนPreventive Maintenance...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000
14 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่บุุคคลรับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคลากร คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่ง 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองงานของพนักงานใหม่ และเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานใหม่ 3. จัดทำแผนและอำนวยการประเม...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 พ.ย. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ