JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
1.ดูแลการขายสิ้นค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทที่ตั้งไว้ 2.ดูแลรับผิดชอบให้คำปรึกษาและนำเสนอสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าเก่า 3.เปิดลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้า-ส่งออก
1จัดเตรียมเอกสารนำเข้า - ส่งออก 2ติดต่อประสานงานกับบริษัท Shipping, Forwarder และขนส่ง 3เช็คราคาค่าจัดส่งสินค้านำเข้า - ส่งออก 4ติดตามชิปเม้นท์ นำเข้า - ส่งออก และจัดทำ Report 5จัดทำเอกสารการ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
1.การจัดหาผู้ขายรายใหม่ 2.ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย 3.การควบคุมดูแลงานด้านจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ราคา และปริมาณตามนโยบายของบริษัท 4.การพัฒนาผู้ขาย ประเมินผล และเยี่ย...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท-30,000 บาท
17 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้า ประมาณ 1,500 SKU / 2,000 location พื้นที่ 2,500 ตร.ม./ระบบSELECTIVE RACKING SYSTEM พนักงานประมาณ7- 10คน ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด 2.บริหารจัดการ การจัดส่งสินค้าและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำคำนวณค่าแรงเงินเดือนและจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน(Business Plus) 2. สรรหาและ คัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 3.ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการทดลองงานของพนักงานใหม่ 4.ประสานงานและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ