เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร - มีการอบรมทักษะการทำงาน

ธนาคาร CIMB THAI
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ