เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Designer (เสื้อผ้าเด็ก) รับสมัครด่วน !
- ออกแบบเสื้อผ้าเด็กตาม Character ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามตัวอย่างและตรวจสอบความถูกต้องของเสื้อผ้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เล ซอง ฟอง มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ