JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESS - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 - จัดเตรียมเอกสารวางบิล,เอกสารภาษี...

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ