JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Call Centerรับสมัครด่วน !
1. ตอบคำถาม ให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้าและร้านอาหารผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Partner) ทางโทรศัพท์ และตอบ Live chat ลูกค้า เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและการให้บริการ 2. จัดการออเดอร์อาหาร และออเดอร์สินค้...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรหุ่นยนต์ (PLC Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาหุ่นยนต์ 2.เสนอแผนในการพัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักร 3.นำเทคโนโลยี มาซ่อมแซมปรับปรุง งานหุ่นยนต์ 4.งานด้านทาง ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ plc 5.งานอื่นๆ ที่เกี...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Account Payable/ Account Receivable) รับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีรับ-จ่าย พร้อมบันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express/Winspeed -จัดทำ/ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี , หัก ณ ที่จ่าย -สรุปรายงานยอดงายประจำเดือน -จัดทำเงินเดือน,นำส่งเงินสบทบปร...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการร้านอาหาร สาขาพระราม 3 รับสมัครด่วน !
- ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย - ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านอาหาร ในแต่ละวัน - ตรวจสอบตารางก...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Sales Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัท และให้บริการลูกค้า ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 2. มีทักษะด้านการขาย สามารถกระตุ้นยอดขายได้ดี 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ