JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน ประจำชลบุรี (บ้านบึง)
- ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลทำความสะอาดของสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟ ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ประสาน รับ-ส่งหนังสือในงานที่เกี่ยวข้อง -...

The Infinite Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . ธุรการก่อสร้าง
1.ดูแลคลังสินค้า 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 3.จัดทำสัญญาผู้รับเหมา 4.จัดทำเอกสารตั้งเบิกผู้รับเหมา 5.จัดทำรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

The Infinite Group
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62

The Infinite Group
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานธุรการ-บัญชี
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี - จัดทำรายงานบัญชี - งานตามสั่งอื่นๆ

The Infinite Group
19 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ