เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
1.จัดพิมพ์ใบ POS จากระบบ เพื่อเบิกสินค้าตามออร์เดอร์ 2.จัดพิมพ์ใบจ่าหน้าซอง 3.เบิกสินค้าและจัดวางเรียงสินค้าคู่กับใบ Tracking ให้ครบตามออเดอร์ และถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลออเดอร์นั้นๆ โดยตรง...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
15 มิ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
1. วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้าในการรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายออก 2. ควบคุมดูแลคลังจัดเก็บสินค้าให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 3. ตรวจสอบการติดป้ายสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ที่กำหนดไว...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 61
3 . ผู้จัดการเขต (Shop Area Manager)
1.ตรวจสอบสาขาทุกเรื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 2.มีทักษะการประสานงานทั้งในหน่วยงานบริษัทฯ และสาขา มีความคล่องตัว 3.สรุปรายงานการเข้าตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา 4.รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการ...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 61
4 . ผู้จัดการสาขา (Merrezca Shop Manager)
1.บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.ทำสรุปรายได้ประจำเดือนให้กับพนักงาน BA ส่งให้ฝ่ายบัญชี 3.ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานไ...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
เงินเดือน 20,000+++ (รวมค่าคอมมิชชั่น)
13 มิ.ย. 61
5 . Beauty Advisor (BA)รับสมัครด่วน !
1.แนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมายึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 2.จัดการและวางแผนสินค้าภายใน Merrezca Shop ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วน ...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
เงินเดือน 15,000.-+++ (รวมค่าคอมมิชชั่น)
12 มิ.ย. 61
6 . Assistant / Merrezca Shop Retail Manager
1.ควบคุมยอดขายและทีมให้ได้ตาม Target ที่กำหนด 2.ให้คำปรึกษา และบริหารยอดขายในแต่ละสาขาต่อผู้ปฎิบัติงานใต้บังคับบัญชา 3.วางแผนและหาแนวทางในการพัฒนายอดขาย ให้ถึงตามเป้าหมาย 4.บริหาร วางแผน ควบ...

บริษัท เมอร์เรซกา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 61
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ