เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.รวบรวมข้อมูลและคำนวนเงินเดือนและค่าจ้าง 2.จัดทำ รายงาน ภาษี และประสานงาน ภาครัฐ เช่น ประกันสังคม ภงด1 ภงด1ก กท20 3.ดูแลสวัสดิการและเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม กองทุนทดแทน 4.การควบคุมอัตรา...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 61
2 . พนักงานฝ่ายข้อมูล IT SUPPORT
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน 1.ดูแลระบบ network สำนักงานใหญ่ สาขาย่อย และสาขาร้านค้าทั่วประเทศ 2.ดูแลและให้บริการผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้าน Software Standard Software ได้แก่ MS Windows, MS Office แ...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
15 ส.ค. 61
3 . แมสเซ็นเจอร์ (Messenger) - รถจักรยานยนต์
1.วางบิล รับเช็ค ตามใบสั่งงาน 2.รับ-ส่งเอกสาร / สินค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3.ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารที่ได้รับมอบหมายตามใบสั่งงาน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการเพิ่มเติม...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000 / ตามประสบการณ์
15 ส.ค. 61
4 . ผุู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
1.สามารถทำ action plan วางแผนการทำงาน จัดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง ทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.จัดทำรายงานร้านค้าที่มีการจัดส่งของแต่ละวัน ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสรุปงานเมื่อจัดส่...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000.- บาท
15 ส.ค. 61
5 . พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
1.ติดสติ๊กเกอร์ สคบ.บนกล่องสินค้า และตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนบรรจุใส่กล่องโหล 2.ช่วยเหลืองานฝ่ายคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
15 ส.ค. 61
6 . Beauty Advisor (BA)รับสมัครด่วน !
1.แนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมายึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 2.จัดการและวางแผนสินค้าภายใน Merrezca Shop ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วน ...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-++ (รวมค่าคอมมิชชั่น)
15 ส.ค. 61
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ