เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- สามารถจัดทำแผนการตลาด และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน - สำรวจตลาดและวิเคราะห์ตลาด พร้อมทั้งปัจจัยอื่น และดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาดใหม่ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำ...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
1.ติดต่อประสานงานกับร้านคู่ค้าในการเปิด Order ขาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เปิด Order ขาย ให้กับแผนกจัดสินค้า เพื่อตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าที่ร้านคู่ค้าเปิด Order มา พร้อมทั้งแจ้งยืนยันรายการแล...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
3 . Senior Product Training Officer
1.รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับ BA ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและนโยบายของบริษัทฯ 3.สร้างเครื่องมือการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสร้างการประเมินผล...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
4 . Senior Sales (wholesales)
1.แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้า โดยรับผิดชอบลูกค้าในพื้นที่แต่ละจังหวัด (ภาค) 2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3.หาลูก...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 61
5 . Admin Officer
1.ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ 2.ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ 3.ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน 4.ด...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
22 ต.ค. 61
6 . Beauty Advisor (BA) **ด่วนจำนวนมากรับสมัครด่วน !
1.แนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมายึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 2.จัดการและวางแผนสินค้าภายใน Merrezca Shop ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วน ...

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-++ (รวมค่าคอมมิชชั่น)
22 ต.ค. 61
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ