JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามจัดเก็บหนี้ที่ครบกำหนดรับชำระและบันทึกบัญชีในระบบฯและจัดทำรายงานสรุปสถานะลูกหนี้รายเดือน - จัดทำเช็คจ่ายและบันทึกบัญชีในระบบฯและจัดทำรายงานสรุปสถานะเจ้าหนี้รายเดือน - รับผิดชอบเงินสดย่อย,เงิ...

บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และบันทึกบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภพ.30) - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกร...

บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ