JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขาภาคพื้นที่ Field Audit Officer
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ร่วมประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการตรวจสอบรวมไปถึงการสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานผู...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000-25,000
20 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการเขตพื้นที่ (Area Manager)
ดูแลรับผิดชอบสาขาในพื้นที่ไม่เกิน15สาขา พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดูแลการนำเสนอบริการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ ให้คำแนะนำการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภา...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา
- รับแจ้งปัญหาจากสาขา ประเมินและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดการเรื่องการให้เช่าพื้นที่หน้าร้านและสาขา - ทำสัญญาให้เช่า...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-16,000
20 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการสาขา (Branch Manager)
แนะนำเสนอบริการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ รับผิดชอบพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท ตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาสมัครขอสินเชื่อก...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร (คนพิการ)
- จัดเรียงเอกสารตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อย - งานธุรการทั่วไปอื่นๆ

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในองค์กร
1. สร้างสรรค์แผนงานการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จากสำนักงานใหญ่สู่สาขาจำนวนมากกว่า 100 สาขาของบริษัท อาทิ การปรับค่าคอมมิชชั่น, การแจ้งซ่อม, นโยบายผลิตภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาเข้าใจได...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา(จังหวัดชลบุรี)
1. นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2. รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4. ให้บริกา...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
20 ส.ค. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบบัญชี 4. ติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับกา...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
Job Summary เจ้าหน้าที่ธุรการทีมการตลาด มีหน้าที่หลักๆคือการตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาจากช่องทาง Online ต่างๆ โดยต้องสามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่รวด...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
16 ส.ค. 62
10 . Branch Support Officer
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับยื่นขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับร้านสาขาย่อย - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการยื่นขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับร้านสาขาย่อย - จัดทำเอกสารเพื่อเสนอซื้ออุปกรณ...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ