JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer / วิศวกรภาคสนาม
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - จัดทำรายงานการก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงินงวดงาน - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

Taweechai Perfect Builder Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เสนอขาย ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดเอกสารเข้าธนาคาร จัดเอกสารการขาย Weeky Report หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการขาย มีความชำนาญในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี ผลักดันยอดขายงานโครงการ ให้เป็นไปตาม...

Taweechai Perfect Builder Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
3 . วิศวกรประจำโรงงาน Precast
- เคลียร์แบบ SHOP DRAWING ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อแผ่นและคานสำเร็จรูป - เคลียร์ DETAIL ต่างๆ เช่นการเซาะร่องข้างแผ่นกันน้ำ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ - QC ตรวจสอบการลงเหล็ก แผ่นเพลท การขึ...

Taweechai Perfect Builder Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ