JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Executive Secretary(Japanese Speaking N1 level)รับสมัครด่วน !
Job Descriptions: Handle for CEO secretary job with interpret and translate for Management upon required event In-charge for another jobs such as Hotel booking, Ticket booking and car arrangemen...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการอาวุโสรับสมัครด่วน !
- บริหารงานการติดต่อหน่วยงานราชการทั่วไปเกี่ยวกับงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . Draftmanรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเเละจัดทำแบบ Shop Drawing เพื่อให้ ผรม.สามารถดำเนินงานให้ได้ตามที่คุณภาพเเละมาตรฐาน

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
5 . Sales Executive/Seniorรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้าและนำเสนอข้อมูลโครงการให้ลูกค้าได้รับทราบ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอขาย - ติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ