JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PR & Marketing รับสมัครด่วน !
ช่วยในการวางแผนการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือในการส่งมอบ พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ในการทำงาน วางแผนและการสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้า

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
14 ก.พ. 62
2 . วิศวกร / สถาปนิกโครงการรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ - ตรวจสอบเเบบ

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน AP/AR รับสมัครด่วน !
- รับเอกสารยืนยัน ความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริง (Progress) จากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - ดำเนินการรับวางบิลจากคู่ค้า (Vender) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนโดยคู่ค้าจนรวบรวมเอกสาร...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
14 ก.พ. 62
4 . Sales Executive/Seniorรับสมัครด่วน !
- ทีมงาน ต้อนรับลูกค้าและนำเสนอข้อมูลโครงการให้ลูกค้าได้รับทราบ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอขาย - ติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแ...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
14 ก.พ. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Senior Project Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารเเละจัดการงานก่อสร้าง - ควบคุมเเละตรวจสอบงานจากผู้รับจ้างเเละผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้คุณภาพงานและเวลา

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ