JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร / ควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ งานก่อสร้างโครงการ - ดูแล กระบวน อบรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (คอนโด, บ้าน)รับสมัครด่วน !
- ดูเเล นัดหมาย ให้ลูกค้าเข้าตรวจรับมอบห้องชุดก่อรชนโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อติดตามการยื่นกู้ - จัดทำเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา บันทึกเเนบท้าย บันทึกข้อตกลงต่างๆ - รับเรื่อง...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
26 เม.ย. 62
3 . Draftmanรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเเละจัดทำแบบ Shop Drawing เพื่อให้ ผรม.สามารถดำเนินงานให้ได้ตามที่คุณภาพเเละมาตรฐาน

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 เม.ย. 62
4 . Sales Executive/Seniorรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้าและนำเสนอข้อมูลโครงการให้ลูกค้าได้รับทราบ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอขาย - ติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
26 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ