JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายบุคคล (ความสามารถพอพูดจีนกลางได้)
1.ติดต่อเอกสารด้านแรงงานต่างด้าว 2.ด้านฝ่ายบุคคล 4.ปฎิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง 5.สื่อสารกับชาวต่างชาติ

บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - ขึ้นอยู่ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ