JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายแฟรนไชส์
1.สรรหาลูกค้าแฟรนไชส์ 2.ให้ข้อมูล รายละเอียดแฟรนไชส์กับลูกค้าที่จนใจ 3.วิเคราะห์ทำเล การเปิดสาขาของลูกค้า และหาพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า 4.ทำสัญญารวมถึงการต่อสัญญาลูกค้าแฟรนไชส์ 5.งานอื่นๆ ที...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำ Stock สินค้าที่มาจาก Supplierและอุปกรณ์ภายในห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจบัน 3.เก็บข้อมูลสินค้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์และอายุการเก็บรักษาของ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ทีมงานขายให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท 2.ควบคุม Webside ของบริษัทในการสี่งซื้อสินค้า จากสาขาให้มีการ Update อย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานประจำเดือนและไตรมาส 2.ในระหว่างการจัดซื้อ ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ควบคุมแผนการส่งมอบสินค้าแ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ