JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer (โปรแกรมเมอร์) รับสมัครด่วน !
- ดูแล ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรม ระบบ Web based application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - Support และแนะนำการใช้งาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งานระบบ Application และ Computerแก่พนักงาน - ง...

บริษัท ซีเลคท์ เซลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000 สามารถต่อรองได้
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพัทยา)
- บันทึกบัญชีตามรายการจ่าย ทุกประเภท - จัดเก็บและเรียงเอกสารตามเลขเอกสาร - ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ลงรายการหัก ณ ที่จ่ายและลงรายการภาษีซื้อ - ลงรายการปรับปรุงภาษีซื้อขาย - ตัด Statement ร...

บริษัท ซีเลคท์ เซลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
18 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ