JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Video Editor ( Music Business )
1. ออกกองถ่าย เพื่อจัดทำ Clip และ/หรือ เก็บภาพ เพื่อนำมาใช้ในการโปรโมทศิลปินในสังกัด 2. ตัดต่อและลำดับภาพตาม Brief ที่กำหนด เพื่อนำมาใช้ในการโปรโมททางสื่อทุกประเภท 3. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ( Spot,...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
2 . Sales & Marketing Executive - Music Academy Business
1. Find new learners or new opportunities for sales. 2. Initiating marketing packages, campaign, promotion, and related to any marketing activity. 3. Participate to new course or new project launchi...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป-ธุรการ
1. กำกับ ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานบริการสำนักงานต่างๆ 2. จัดการและควบคุมงบประมาณในการบริหารสำนักงาน 3. วิเคราะห์ ประเมินและแนะนำเรื่องการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อลดต้นทุน...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
4 . Web Developer (E-Commerce)
1. Understand E-Commerce business requirements (including interpreting user stories and detailed technical requirements) and develop appropriate solutions, designs, and user experiences. 2. Translate...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรเจค (ชั่วคราว) – คอนเสิร์ต/โรงเรียนสอนดนตรี
• ดูแลเรื่องการเบิก-จ่ายทั้งหมดของแต่ละโปรเจค • รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค และทำเอกสารโปรเจคให้แก่ฝ่ายบัญชี • ออกเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใช้สถานที่, เอกสารราชการ และอื่นๆ ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
6 . Database Administrator - DBA
1.วางแผนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ( มากกว่า 30 ชุด ) ทั้ง ORACLE , MSSQL, MYSQL ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อรองรับบริการ 2.เฝ้าระวังระบบฐานข้อมูลให้เป็นปกติ เช่น การทำ backup / SMS + EMAIL Monitor เพ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
18 ก.ค. 62
8 . Sales Modern Trade
1.ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นของตลาด 4.นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามาร...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ค. 62
10 . System Analyst
1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม 2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ 3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ