JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
-บริหารการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -วางแผนการจัดส่งสินค้า -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าหน่วยอนามัย
-ควบคุมกระบวนการในการทำความสะอาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการทำความสะอาด -สามารถพัฒนาและฝึกอบรม ให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน - วางแผนพัฒนาพนักงาน

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
4 . ช่างเครื่องเย็นแอมโมเนีย/ช่างซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องทำความเย็น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบความเรียบร้อยในแผนก ให้เป็นปกติอยู่เสมอ -ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา -ประสานงาน...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ