JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
-ดูแลการจัดเก็บสินค้าคลังให้มีในระดับที่เหมาะสม และถูกต้อง -ดูแลการรับและจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงาน -กำหนดระเบียบในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน -รายงานผลการปฎิบัติงาน พ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 มี.ค. 62
2 . ช่างเครื่องเย็นแอมโมเนีย/ช่างซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องทำความเย็น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบความเรียบร้อยในแผนก ให้เป็นปกติอยู่เสมอ -ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา -ประสานงาน...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 มี.ค. 62

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ