JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี
1. คีย์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน-รับเงิน โดยใช้โปรแกรมบัญชี 2. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . Marketing Officer
1. ประชุมร่วมกับทีมการตลาดเพื่อทำ BMC 2. ทำการตลาดกับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการ 3. เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ 4. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ 5. ทำรายงานการวิเค...

บริษัท เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด
15 ก.พ. 62
3 . General Manager
- ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาลูกค้าที่เข้าพัก - ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ - ควบคุมการทำงานของแม่บ้านในรีสอร์ท - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือนตามที่กำหนด - ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
4 . Sales (พนักงานขาย)
- ออกพบลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิมที่มีอยู่ - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารใบสั่งงานเกี่ยวกับงานขาย

บริษัท เขาค้อเม้าท์เทน รีสอร์ท จำกัด
เงินเดือน ฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
15 ก.พ. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ