JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงานขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท Sale และ Modern Trade 2. ดูแลเอกสารในการขายลูกค้า Modern Trade 3. ประสานงานการจัดส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าของลูกค้า 4. ดูแลประสานงานจัดเรียงสินค้าใน Modern Trade ที่ม...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ตำแหน่งนี้มี OT, Incentive, ค่าน้ำมัน/ค่าเสือม)
25 มิ.ย. 62
2 . Executive Secretary / Senior administrative officerรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท 2.ตรวจสอบดูแลและจัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ตรวจสอบและดูแลจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่จะ...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
เงินเดือน 20,000 -25,000
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ารายย่อย และหาลูกค้ารายใหม่ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - นำเสนอรายการขายประจำเดือนแก่ลูกค้าในความรับผิดชอบ - ทำรายงานสรุปการขาย - ติดตามลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานประสานงานการจัดส่งสินค้าและการส่งออกรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลเอกสารการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ และ Shipment สินค้าส่งออกให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ประสานงานออกเอกสาร Invoice, Packi...

บริษัท อัลก้า พลัส จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ