JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Management Trainee
เรียนรู้การเป็นหัวหน้า ฝึกฝนภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำด้านการจัดการ การขาย และระบบงานด้านธุรกิจ รวมถึงฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ท้าทายในองค์กร

บริษัท DNA จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
2 . PR/ประชาสัมพันธ์
บริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานอีเว้นท์ งานสัมมนา/เพิ่มฐานการตลาด สร้างยอดขายผ่านทางสื่อต่างๆ

บริษัท DNA จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 มี.ค. 62
3 . Marketing Executive/นักบริการการตลาด
วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัด Promotion งาน Event ต่างๆ

บริษัท DNA จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
22 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ