เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างอาคาร
1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุง...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
11 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ที่มีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ส...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
11 ธ.ค. 61
3 . ช่างอาคาร
1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุง...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
11 ธ.ค. 61
4 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร
1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
11 ธ.ค. 61
5 . ผู้จัดการอาคารประจำคอนโดมิเนียม
1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด) 2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น) 3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
11 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ