JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ธุรการ (ลาดพร้าว 71)
1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด) 2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น) 3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
26 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ลาดพร้าว 71)
1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000
26 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (ลาดพร้าว 71)
1. ควบคุม ตรวจสอบ รายรับรายจ่าย การติดตามหนี้ค้างชำระของหน่วยงานให้อยู่ภายในแผนงบประมาณที่อนุมัติ 2. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ด้านบัญชี และการเงินของหน่วยงาน 3. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000
26 เม.ย. 62
4 . ช่างอาคาร (ลาดพร้าว 71)
1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุง...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000
26 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการอาคารประจำคอนโดมิเนียม (ลาดพร้าว 71)
1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด) 2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น) 3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ