JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Pro Support
1.ทำงานประสานงาน และสนับสนุนฝ่ายผลิต 2.ลงข้อมูล จัดทำ File ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที เอส เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000
16 ก.ค. 62
2 . Sale Support
1.ทำงานประสานงาน และสนับสนุนฝ่ายขาย 2.ลงข้อมูล ,จัดทำ file ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ปฏิบัตงานคามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที เอส เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 พิจารณาตามวุฒิ และประสบการณ์
16 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ