JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีธุรการทั่วไป
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีบริษัท - ดูแลรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสาร ภาษีซื้อ ภาษีขาย ให้สำนักงานบัญชี - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสต็อก Free zone และรายงานสต็อกคงเหลือให้ทราบทุกเดือน - ดูแลรับผิดชอบคีย์...

ECO INDUSTRIAL & EXPORT CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-18,000
21 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ