JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
-ออกแบบ/แก้ไข File งานลูกค้า และ Artwork ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ Program Adobe illustrator (Ai) /Photoshop -ออกแบบแก้ไขไฟล์งานให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อใช้ในการทำแม่พิมพ์ -จัดวาง Layout ให้ต...

บริษัท โดงยูนกราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 บาท
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ติดต่อกับลูกค้าภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลตรวจสอบฐานลูกค้าเก่า-เปิดลูกค้าใหม่ - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - ตอบรับข้อร้องเรียนของลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โดงยูนกราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 50,000 บาท รายได้เฉลี่ยรวมแล้วมากถึง 100,000 บาท
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ