JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-ดูแลและจัดการเรื่องโปรโมชั่น -รับผิดชอบเรื่องการประสานงานกับลุกค้า -หาฐานลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่า -ทำงานร่วมกับลูกค้าต่างชาติได้ -คิดโปรโมชั่นและการส่งเสิมการตลาดได้

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน 25,000
20 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
-จัดทำระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด -วิเคราะห์และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางป้องกัน -ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ อาทิ GMP...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์/ธุรการจัดส่งรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ 1.ดูแลสต้อกสินค้า 2.ดูแลเอกสารที่เกี่ยวกับคลังสินค้า 3.ดูแลการตรวจรับและจัดเก็บสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง 1.ดูแลควบคุมการจัดส่งสินค้า 2.ด...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ R&D อาหารแช่แข็ง / R&D เบเกอรี่
-รับผิดชอบในการคิดค้นสูตร(อาหาร/เบเกอรี่)ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น -ดูแลขั้นตอนการผลิตอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ -ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
5 . หัวหน้าแผนกสโตร์วัตถุดิบ
-วางแผนการเบิกสินค้ากับทางต้นสังกัดและฝ่ายผลิต -กำหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการใช้ผลิต -ดูแลการสั่งซื้อตามขั้นตอนอย่างมีระบบ -ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายสินค้า -ควบคุมและดูแลการตรวจรับและจ...

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ