เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.ดูแลงานด้านระบบควบคุมคุณภาพ 2.วิเคราะห์กระบวนการผลิต 3.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต คน, Standard Time 5.กำหนดและวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับการผลิต...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน - บันทึกและคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงาน - จัดทำสัญญาจ้าง ข้อมูลประวัติพนักงาน - งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
21 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ทำเอกสารใบวางบิล-รับเช็ค - ตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระพร้อมจัดทำรายงาน - คีย์ข้อมูลลงระบบบัญชี - จัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางบัญชี - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
-รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า รับส่งอีเมล์ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -พิมพ์บิลส่งของและใบเสร็จรับเงิน -Supportงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ