JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin / บัญชี
- งานธุรการทั่วไป - งานเอกสารด้านบัญชี เปิดบิล,วางบิล และงานอื่นๆเกี่ยวกับบัญชี - ประสานงานการขายและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเคเอส พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามาารถ
26 มิ.ย. 62
2 . วิศกรไฟฟ้า / โฟร์แมนไฟฟ้า
- สำรวจหน้างานและประเมินราคางานระบบไฟฟ้าได้ - ควบคุมหน้างานและประสานงานกับทางลูกค้า

บริษัท ซีเคเอส พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามาารถ
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ