JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร
ดูแลและจัดตารางนัดหมายผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปและจัดทำรายงานการประชุม ต้อนรับและรับรองแขกหรือผู้ที่มาติดต่อ อำน...

Dermalink
เงินเดือน 20,000 - 25,000
22 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของแผนกบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน 2.ตรวจสอบความถูกต้องเเละครบถ้วนของเอกสารสำคัญทางบัญชี, ภาษีเเละงบการเงินเเละรายละเอียดประกอบ 3.ติดต่อประสานงานเเละจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญ...

Dermalink
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ