JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interior Designer (ออกแบบภายใน)
- เขียนแบบงานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ - จัดหาและกำหนดสเปควัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด - ทำแบบ Shop Drawing - ออกแบบงาน 3D - มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 3D MAX, Auto...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
2 . วิศวกรประเมินราคา
- ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ประเมินราคางานก่อสร้าง - ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารสูง - จัดทำรายงานสรุปงบประมาณราคา และงบราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง - จัดทำงบประมาณการก่อสร้างแต่ละโครงการได้อย่าง...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ด้วยโปรแกรม Express - ติดต่อ Supplier เพื่อสอบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้อย่างถูกต้องและทันเวลา - จัดจ้างผู้รับเห...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2. ดูแลระเบียบวินัยการทำงานของพนักงาน 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานบุคคลและงานธุรการ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
- เขียนแบบและออกแบบบ้าน ตามแบบได้ - ใช้โปรงแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี - มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ดูแลค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการท...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- แนะนำผลิตภัณฑ์แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - ทำยอดตามเป้าหมายของบริษัท

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 18,000++
19 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
- ควบคุมงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมก...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 แล้วแต่ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ