JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสโตร์ คลังสินค้า
-ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ระหว่างสโตร์กลาง ไปยังไซต์งาน -ดูแลระบบการใช้รถของบริษัท การรับส่งของรัหว่างไซต์งานต่างๆของบริษัท

ALLIANCE CORP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62

ALLIANCE CORP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมน
-เพศชาย -อายุ 25 ปี ขึ้นไป -มีประสบการณ์งานก่อสร้าง อาคารสูงจะพิจารณาเป้นพิเศษ

ALLIANCE CORP Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . ช่างสำรวจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน สำรวจ วางหมุดหลักฐาน ควบคุมดูแลงานสำรวจให้ระดับ 2. หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line ,กล้องระดับ Total Station หาค่าตำแหน่ง ต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบก่อสร้างได้โดยสเกทงานคร่าว...

ALLIANCE CORP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . ธุรการสนาม
จัดทำรายงานสรุปใบส่งของรายงานสำนักงานใหญ่ , ควบคุมดูแลการจ่ายเงินสดย่อยเงินทดรองจ่ายของโครงการ , หน้าที่ในการรับวางบิลของผู้รับเหมาช่วงพร้อมจ่ายค่ารับเหมาช่วง ฯลฯ

ALLIANCE CORP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ