JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลโรงงาน/ช่าง CNCรับสมัครด่วน !
- ทำการผลิตชิ้นส่วนเครื่งจักรตามแบบและตามงานที่ได้รับมอบหมายตาม Job Description - ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเพื่อสร้างเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ - ติดตั้ง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงาน และทดสอบการใช้งานจนเสร...

K PRECISION LIMITED PARTNERSHIP
8-10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 30,000 บาท ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ