JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- การวางแผนประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้ - การวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ดี - วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน - จัดทำรายงา...

บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดไว้ของแผนก 2.ดำเนินการจัดเตรียม (จัดทำ) มาตรฐานในการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ดำเนินการตามการวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ การสรุปในขั้นตอนที่รับผิดชอบ 4.ตัดส...

บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ