JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales and Marketing Executive รับสมัครด่วน !
ยูนิเซฟเป็นองค์กรหลักระดับสากลที่ทำงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะ เรามีเป้าหมายที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนในโลกนี้มี...

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
เงินเดือน 15,000-55,000
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ