JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D Food Supplement)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามแนวทางที่องค์กรกำหนด - จัดการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดเตรียมข้อมูล...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
15 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรการผลิต
1. ตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตรฐานการผลิต 3. ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิต...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- จัดทำต้นทุนสินค้า บันทึกเจ้าหนี้ผลิต เจ้าหนี้การซื้อสินค้าระหว่างบริษัท - ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องกับทางบัญชี - คุมและสรุปบัญชีต้นทุนรายเดือนและรายปี - บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้า - ควบคุมและสรุปงานร...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
15 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการต่างๆ ทางบัญชีตามสายงานที่ดูแล - จัดทำรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีทุกทรายการ - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตามปฏิทินภาษีของสรรพากร จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/ เจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน - จัด...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ Packaging Design - ออกแบบ โบรชัวร์, ใบปลิว - ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ - ดูแลเว็บไซต์ อัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์ - ตัดต่อวิดีโอ - ประสานงา...

บริษัท เอเค เฮลท์ตี้ โปร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ