JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้าจริงกับเอกสารที่ทำการส่งมอบ 2.จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนด 3.การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก...

Xinyuan Household (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . Supervisor Purchase Chinese
- จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ไลน์ผลิต - เปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้ขาย - ติดตามสินค้าและวันส่งสินค้า - บันทึกรายการสั่งซื้อ วันส่งสินค้า และเลขที่ใบกำกับภาษี - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่า...

Xinyuan Household (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ