JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer
รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบ เป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนบริหารและควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้มีความ...

บริษัท ซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 50,000
21 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ