JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1.ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่อสัญญากับเว็ปไซต์จัดหางาน 2.Update ตำแหน่งงานว่างพร้อมสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามช่องทางการ สรรหาต่างๆ 3.วางแผนการสรรหาบุคลากร วางแผนช่องทางการสรรหา จัดทำแบบทดสอ...

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับ-จ่าย
- ออกเอกสารใบบันทึกรับ-ใบบันทึกจ่าย - ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน - จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า - วางบิล-จ่ายเช็คให้แก่ Supplier - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่าย - บันทึกรายการ Statement ...

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเดินรถ
- วางแผนระบบการเดินรถ ทั้งในรูปแบบแผนระยะสั้น, ระยะยาว และในช่วงโอกาสต่างๆ (Seasonal, Occasional) - แก้ไขและติดตามปัญหาของระบบการเดินรถต่างๆ ที่เกิดขึ้น - รายงานและแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ