JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายคอร์สความงาม
1.เสนอขาย/ปิดการขายคอร์สความงามให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิก 2.สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ขายในคลินิกมีอบรมสอนหลักการขายให้สามารถขายได้ภายใน 1 สัปดาห์

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 17,000-50,000
16 ก.ย. 62
2 . Sale Consultant (หญิง)
1. เสนอขายและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของคลิกนิก 2. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายแต่ยังไม่มีประสบการณ์ขายในคลินิก มีสอนหลักการขายให้ และสามารถเริ่มขายได้ภายใน 1 อาทิตย์) 3.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 17,000-50,000
16 ก.ย. 62
3 . ที่ปรึกษางานขาย
1. เสนอขายและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของคลิกนิก 2. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายแต่ยังไม่มีประสบการณ์ขายในคลินิก มีสอนหลักการขายให้ และสามารถเริ่มขายได้ภายใน 1 อาทิตย์) 3.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 17,000-50,000
16 ก.ย. 62
4 . call center
1. รับโทรศัพท์ให้ข้อมูล แนะนำบริการต่างๆที่มีในคลินิกแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ทำการรับนัดหมายลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ 3. ยืนยันนัดลูกค้าที่ได้ทำการนัดหมายเวลาเข้ามาใช้บริการ...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
16 ก.ย. 62
6 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
- ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม - ทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณีเช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา หรือ ให้คำแนะนำกับคนไข้ได้

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 40,000
16 ก.ย. 62
7 . ผู้ช่วยพยาบาล
1.ต้อนรับและดูแล ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในคลินิก 2.ให้บริการด้าน Treatment และสนับสนุนการขาย Treatment ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.ช่ว...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
16 ก.ย. 62
8 . Web Programmer
1. พัฒนาเว็ปไซต์และระบบภายในองค์กร 2. ควบคุมเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และบริษัท 3. พัฒนาระบบ Web Service API

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
16 ก.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ