JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี
- ตรวจสอบเอกสาร จัดเก็บ และบันทึกเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - ลงบัญชีในด้านเจ้าหนี้ - ประสานงานกับส่วนการเงินในการวางบิล และจ่ายชำระเ...

บริษัท ยนต์พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ