JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขาย
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายด้านบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายอื่นๆในบริษัท - ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท ...

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ