JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้านรับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านและพนักงานในสาขา รวมถึงยอดขาย - บริการและต้อนรับลูกค้า - จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - ชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ตามสูตรของบริษัท - เช็คสต๊อกและดูแลความเรียบร้อยของ อุปกรณ์ต่างๆร...

บริษัท รวยเหนือ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62

บริษัท รวยเหนือ จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
เปิดใบกากับภาษี/วางบิล, บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท, ดูแลจัดทา/เก็บเอกสารทางบัญชีทุกประเภท เช่นใบกากับภาษี, ใบสาคัญ รับ-จ่าย, จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด, บันทึกข้อมู...

บริษัท รวยเหนือ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ